• bg
  • en
 

Психология на брандинга

Психология на брандинга

Брандинг

Успешният брандинг е пресечна точка на няколко науки и с особена тежест сред тях е психологията. Тя изучава принципите на нашето поведение, на особеностите и пристрастията ни. Умелото им използване се разпознава зад всеки успешен бранд. Другият важен фактор в случая е изграждането на марката (брандирането) да се разглежда като процес на общуване с потребителите, продължаващ през целия ѝ живот.

Основни елементи в психологията на брандинга

Водещото схващане за ролята на марката е, че тя, заедно с продукта, продава емоции и начин на живот. За да го прави резултатно, в образа ѝ трябва да са вплетени черти, които я правят привлекателна и желана за потребителите – точно така, както може да е привлекателен и желан за приятел и партньор един човек. Това означава тя да има характер и специфични черти. За изграждането на тази индивидуалност се използват възможностите, давани от:

 

 

  • привързаността към определен модел на поведение (последователност);

 

  • стремежа към групова принадлежност;

 

разбирането за основните личности на марката.

Какъв е приносът на всеки от основните елементи в психологията на брандирането

Психологията на цветовете

Важността на психологията на цветовете  се определя от водещата роля на визуалното възприемане при общуването на аудиторията с марката. Според нея различните цветове събуждат различни емоции и усещания, провокират различни потребности и действия. Те се определят от една страна от културно-историческия контекст, в който съществува потребителя, а от друга – от индивидуалните му характеристики и опит. Цветът дава възможност на аудиторията да отличи марката ви от пръв поглед, но формира и определени асоциации, очаквания към поведението и спецификите на бранда, продукта, услугата.

 

Необходимост от последователност (следване на модели)

Разпознаваемият модел  кара потребителя да се чувства сигурен и спокоен. Спестява му необходимостта всеки път да взема решение, да избира. Затова неочакваната, необявената и необяснена промяна и непоследователност – във визията, в поведението, в характеристиките на продукта – са гибелни за марката. Тя губи доверието на потребителя и рискът да не успее да го спечели отново е много голям.

 

Когато, поради естественото развитие и растеж на марката, тя трябва да се обнови, ребрандирането  задължително се извършва безкрайно внимателно, в непрекъсната комуникация с аудиторията.

 

Чувството за принадлежност

То е много дълбоко вкоренено в човешката психика. За всеки от нас е жизнеопределящо да се чувства свой, приет и разбран, обичан в различни групи и на различни социални нива – семейството, екипът в работата, приятелите и др. При това не само искаме да принадлежим към групата, но и се стараем да дадем външен израз на тази принадлежност – чрез дрехите, чрез грима, чрез колата, телефона, часовника, храната и т. н.

 

Точно този стремеж към социална определеност извиква за живот различните брандове на една и съща марка. Примерно – всички носим маратонки. Но да носите маратонки за бягане или фитнес и маратонки, които се вписват в някои от модните трендове, без да са предназначени за спорт, са съвсем различни неща. Всеки от брандовете има своите специфики и различни потребители.

Чувството за принадлежност

То е много дълбоко вкоренено в човешката психика. За всеки от нас е жизнеопределящо да се чувства свой, приет и разбран, обичан в различни групи и на различни социални нива – семейството, екипът в работата, приятелите и др. При това не само искаме да принадлежим към групата, но и се стараем да дадем външен израз на тази принадлежност – чрез дрехите, чрез грима, чрез колата, телефона, часовника, храната и т. н.

 

Точно този стремеж към социална определеност извиква за живот различните брандове на една и съща марка. Примерно – всички носим маратонки. Но да носите маратонки за бягане или фитнес и маратонки, които се вписват в някои от модните трендове, без да са предназначени за спорт, са съвсем различни неща. Всеки от брандовете има своите специфики и различни потребители.

 

Схващането за основните личности на марката

То произтича от различните потребности, които задоволява марката. Така от банковата услуга очаквате компетентност, от стоките на лукса – скъпи дрехи, мебели, парфюми – изтънченост, от стоките за свободното време и забавление – да са вълнуващи и т. н.:

 

  • искрени – това са марките, насочени към дома и семейството. Те би трябвало да са мили, подкрепящи, приятелски настроени – като близък човек;

 

  • вълнуващи – те са възбуждащи, предизвикват силни усещания, създават впечатление за млад и буен приятел, с когото никога не скучаете;

 

  • здрави, грубовати – може би е по-точно да се каже „мъжествени“. С такава характеристика най-често се отличават алкохолните и тютюневи марки;

 

  • компетентни – тези, на които можете да се опрете, да им се доверите като на опитни лидери;

 

  • изтънчени – такива са луксозните брандове, които носят престиж и демонстрират класа.

 

Разбира се, тези основни черти, характеризиращи марките, макар и водещи, рядко са в чист вид. Така от медицинските лица очакваме искреност, но най-вече компетентност. Грубоватите могат да са и вълнуващи (алкохол, автомобили), а вълнуващите – изтънчени (парфюми). Накратко – въпросът е как бихте описали марката, ако беше човек, така, че този човек да завладее аудиторията.

Как да прилагате психологията на брандирането

Като начало е необходимо прецизно да опишете продукта си – каква е функционалността му, за кого е предназначен, какви са слабите и силните му страни. Поучете много добре потенциалните си потребители – кои са, защо използват вашия продукт, какви са отличителните им характеристики, еднородна група ли са, или се делят на сегменти, по какви признаци, какви са основните и специфичните им интереси и ценности.

 

След това определете какъв тип личност най-пълно и точно описва продукта ви. Няма как да  се държи по един и същ начин марка за кукли и марка за спортни принадлежности.

 

След определянето на личността на марката иде ред на цветовата гама, на подбора на шрифтове, на логото, слогана и т. н. Те трябва да предадат максимално точно характера на бранда. Последователното им използване ще доведе до по-добра разпознаваемост, до създаване на връзки с аудиторията, до превръщането ѝ в отличителен белег за принадлежност към желаната група.

 

Разработването на брандирането според принципите на психологията си има своите секрети и тънкости и особено в началото е най-добре да го поверите на професионалист.

Свържете се с нас!  Ние разполагаме с отлични специалисти, които ще ви помогнат в създаването на вашата марка и в налагането ѝ.