• bg
 • en
 

Брандирането като цялостен процес за изграждането на марката

Брандирането като цялостен процес за изграждането на марката

Брандинг

 

„Продукт“, „марка“, „брандинг“ („брандиране“) споменаваме често, но не винаги е ясно какво точно значат и в какви отношения са. Ако трябва да се каже максимално простичко, то:

 • продуктът е това, което продавате;

 

 • марката е образът (в смисъл на персонаж, характер) на продукта, който помага на хората да го отличават от другите;

 

 • брандирането е начинът, стратегията за създаване на този образ.

Продуктът лесно може да бъде наподобен от друг производител, но имитирането на марката никога не успява. Тя е вашият шанс да бъдете някой на пазара – със свое лице и свое име.

Компоненти на  марката като образ на продукта

В днешния свят често се говори за капитал на марката. Това е свойството ѝ да осигурява по-висока печалба било чрез склонността на хората да плащат по-висока цена за нейните продукти, било да купуват повече от тях. Което пък е сериозен стимул с помощта на брандирането да изградите стабилна марка.

 

Тя до един момент зависи изцяло от вас и вашите усилия, но пуснете ли я на пазара, нейн съществен компонент става отношението и съпричастността на потребителя. Превръща се в това, което той чувства и мисли във връзка с продуктите. Ако сте се потрудили добре и полагате системни усилия за поддръжката ѝ, марката ще работи за вас. В противен случай ще работи срещу вас.

 

 

Общи характеристики на марката

Те всъщност изграждат основите ѝ и представляват кратко описание на вашия бизнес – кои сте вие, какво правите и за кого го правите. Трябва да е казано ясно, просто и разбираемо.

 

Ценностите, които защитава, 

Те персонализират общите ѝ характеристики и ѝ придават индивидуалност. Ценностите на бранда до голяма степен ще определят кръга на вашите потребители и имат силата да ги превърнат в приятели и съмишленици.

 

Уникално предложение за продажба

С него формулирате причината, поради която потребителите да предпочетат вас пред множеството конкуренти. То се превръща във ваш разграничителен белег и довежда докрай индивидуализирането, започнато с очертаване на ценностите. Може да се отнася до качеството, цената, срока на доставка и обслужването. Добре е да е дългосрочно и винаги да носи пряка полза на клиентите ви.

 

Характер (постоянство) на марката

Това е гаранцията за устойчивост и постоянство в поведението на бранда и общуването му с клиента – продукти с винаги високо качество, устойчиво поведение на персонала, еднакви стандарти навсякъде по света. Пример – вкусът на „Кока кола“, менюто в „Макдоналдс“, иновативността на Apple.

 

Позициониране по качество и цена

То до голяма степен ще определи за кого работите и ще стане ваша отличителна черта. Може да предлагате малка номенклатура луксозни продукти с гарантирано качество и висока цена или пък широк избор на умерени цени. Необходимо е да определите пазарната си позиция много внимателно според характера на производството си и да не я променяте често, защото това обърква потребителите и буди недоверие.

 

Фирмената идентичност

Основните елементи на идентичността създават визуалния образ на марката, който осигурява лесната ѝ разпознаваемост. Те са:

 • името на компанията (продукта);

 

 • логото;

 

 • цветовете;

 

 • слоганът;

 

 • шрифтът ;

 

 • стилът на използваните изображения;

 

 • графичното решение;

 

 

Умелото им използване осигурява силно и ярко присъствие на бранда в ежедневието. Визуализират личността му и го правят лесно различим.

 

Въпреки че идентичността на марката е изключително важна за налагането на образа ѝ и разпознаваемостта ѝ, съвсем не я изчерпва. Визуалният компонент сам по себе си не може да създаде емоционалния пласт, това, което кара всеки потребител да я приема и преживява по свой начин, да се чувства обвързан с нея. И да – „брандиране“ най-често се използва в смисъла на последователно осъществяване на фирмена идентичност, но широкият му и пълен смисъл се свързва с изграждането, налагането и поддържането на марката като цяло.

 

Гласът на марката

Точно както идентичността той помага за отграничаването и разпознаването на бранда. Става дума за тона и стила, с които разговаряте с потребителите си. Необходимо е да е адекватен (не върви, ако сте финансова институция, да разговаряте с шеговито-приповдигнат тон), искрен, развълнуван, когато е необходимо. Помнете, че гласът ви, начинът, по който поднасяте съобщенията си, е много силна възможност още веднъж да изразите личността на марката и да провокирате емоционална реакция у клиентите си. Лоялността винаги е емоционален избор.

 

Опитът на потребителя с марката

Опитът и преживяванията на потребителя включват взаимоотношенията на клиентите ви с бранда – от историята, която разказва той, от личността му и емоциите, които буди, до прякото взаимодействие на човека с продуктите и услугите, с поведението на служителите ви. Ако дори само един компонент е в противоречие с останалите, ако има непоследователност в поведението на компанията ви или непостоянство в качеството на предлагания продукт, загубата на потребителското доверие е само въпрос на време.

 

 

Отличителният белег на успешните марки е способността им да се превръщат във вътрешно чувство за всеки от потребителите си, в нещо, с което те се идентифицират. Те правят наглед (и вкус) почти еднакви продукти като „Кока кола“ и „Пепси кола“ две различни напитки с ясно диференцирани потребителски групи – всяка със свой собствен опит и преживявания.

 

Брандирането като цялостно изграждане на марката е сложен и високоспециализиран процес. Екипът ни от професионалисти е готов да ви помогне, само ни се обадете!