• bg
  • en
 

Визия за външна реклама

Правила за хубава рекламна визия

Изисквания и елементи на визията за външна реклама

Дизайн

Планирате външна реклама. Избрали сте локациите и времето много грижливо. Остава изработката на рекламната визия. Всъщност – това е най-отговорната част от подготовката на кампанията. Има редица изисквания към нея – както чисто технически, така и произтичащи от особеностите на човешкото възприятие.

Разполагате с между 5 и 10 секунди за възприемане на посланието

Това се отнася за билбордовете по пътищата и магистралите. За няколко секунди хората в автомобила трябва

 

  • да бъдат привлечени;

 

  • да разберат съобщението;

 

  • да ги подтикнете към действие – па било то и отложено във времето.

 

Освен краткостта на комуникацията, ограничения налагат голямото разстояние, от което зрителят гледа билборда, високата скорост, с която минава край него, и ограничената му квадратура. Комбинацията от тези фактори изисква визията при външната реклама да е

 

  • ефектна, но проста и лесно разбираема;

 

  • кратка, с максимална четливост и разпознаваемост на елементите в нея;

 

  • с оптимална графика и колорит.

 

Така разработката на резултатна визия за външна реклама се оказва една от най-сложните и за нея вие е необходим графичен дизайнер с много опит и умения. Малко по-либерални са изискванията единствено към визиите на билбордовете, разположени в пешеходни зони.

Основните елементи на визията за външна реклама

Образът

Изображението е най-добре да е едно, достатъчно голямо, без излишни детайли, които няма да се виждат отдалече. Добре обмисленият образ привлича вниманието, в идеалния случай излъчва въздействащо рекламно послание дори и без текст. Грешка е картината с много детайли да покрива цялата повърхност на билборда, а текстът да се разполага върху нея. Това пречи да се възприеме образът, затруднява четенето и в повечето случаи компрометира външната реклама.

 

Текстът

Ще срещнете различни мнения за допустимия брой думи – обикновено между 3 и 10, но колкото по-малко са те, толкова по-добре. Така текстът има шанс:

 

  • да е достатъчно едър за четене от разстояние при висока скорост;

 

  • да се чете с един поглед;

 

  • да се разбира и запомня.

 

Ако тези три неща не се случват, няма да има никакво значение какво и колко сте написали. Външната ви реклама ще бъде провалена и разходите по нея ще се окажат чиста загуба. Впрочем – това се отнася и за банерите, за брандирането на колите и т. н.

 

Дали трябва да използвате слогана във външната реклама? Зависи от целите и задачите на текущата ви рекламна кампания. Може да се окаже, че слоганът е най-подходящият текст за нея. Ако не е така – по-добре не пълнете визията с излишни думи.

 

Шрифтът

Колкото по прост и четлив е шрифтът, толкова по-добре. Дори шофьорът и пътниците да са заинтригувани от странните завъртулки, с които сте изписали посланието си, те няма да имат време да ги разгадаят. Буквите, изписани с тънки и дебели линии, ще се разпаднат на неразбираеми щрихи, защото тънките линии просто няма да се виждат.

 

Логото

Погледът при четене се движи обикновено от ляво на дясно и отгоре на долу. Затова най-добре е да разположите логото си в горната част, но често то се поставя в долния десен ъгъл и е последното, което погледът вижда. Ако съдържа името на компанията, не е нужно да губите пространство, като повтаряте името ѝ още няколко пъти.

 

Информацията за контакт

Дали да я има на вашата външна реклама? Трудно е да се отговори еднозначно. Критерият пак е дали ще се запомни, или само ще натоварва визията. Едва ли шофьорът ще спре, за да запише телефона или сложното име на сайта ви. Затова пък ако телефонният номер се помни лесно – поставете го.

 

Когато името на сайта е името на компанията ви, изпишете го. Но си спестете повтарянето на името още веднъж, особено ако го има и в логото.

 

Цветовете

При избора им отново опираме до краткото време за възприемане, отдалечеността на зрителя от външната реклама и скоростта. Така някои двойки цветове – примерно червено и зелено или зелено и синьо – са приемлива комбинация за близко гледане, но са противопоказни за четливостта на билборда.

colors

Най-добре е да подберете чисти и ясни краски, в остър контраст, който ще накара текстът да изпъкне. Дали контрастът е добър, проверете, като направите черно-бяла разпечатка. Ако той все още е ясно изразен, значи всичко е наред.

123213

Празното пространство

Това е въздухът, повърхността, незаета от изображения и текст. Мислите, че плащате прекалено много за наем, за да оставяте празно пространство? Но точно то позволява на важното съдържание да диша, да изпъкне.

 

Тестът

Когато визията е готова, отдръпнете се на 3 метра от монитора. Виждате ли всичко? Разчитате ли го? Разпечатайте експозицията на хартия с размера на визитка. Дръпнете ръката си докрай напред и се опитайте за 5 секунди да прочетете всичко. Успявате ли? И накрая – покажете проекта на външен човек за 5 секунди. Ако той не разбере какво му показвате, започвайте отначало.

Ролята на предпечата при външната реклама

От предпечата зависи дали перфектният проект ще се превърне в перфектна визия. Всяка печатница има своите изисквания към предпечатната подготовка на файловете. Те се отнасят до обработката на изображенията, мащаба, резолюцията, формата, използваната цветова система.

 

Зависят също от точните размери на билборда, на който ще се монтира отпечатъкът, и от начина на закрепване. Начинът на осветяване пък определя избора на медия (материала, върху който се печата).

 

И нещо много важно – като наемате мощности за външна реклама с размери 4 на 3 м, не си мислете, че за визията имате на разположение 4х3 метра. Особено ако ще местите отпечатъка и на други билбордове, задължително предвидете отстъп от 20 см от всяка страна. Това ще рече, че трябва да разположите всички елементи – лого и слоган, запазена марка, съобщение и контакт, изображение в размери 3,60 на 2,60 м. В противен случай рискувате част от информацията да остане невидима след монтажа.

Когато – освен всичко друго – визията за външната ви реклама съдържа и лек хумор, стимулираща закачка към зрителя, тя няма как да не бъде забелязана и да не изпълни задачите си.

 

Обадете ни се! Нашите дизайнери са сред най-добрите, а техниката ни за широкоформатен печат – сред най-модерната у нас.