• bg
 • en
 

Основни грешки при подготовката на файла за печат

Основни грешки при подготовката на файла за печат

Дизайн

В повечето случаи печатниците работят с готови за печат файлове. Това означава, че те притежават всички характеристики, осигуряващи производството на печатен продукт с отлично качество, без да е необходима намеса. И ако при предпечата  са допуснати грешки, те ще се открият едва когато е отпечатан целият тираж. Затова е задължително всеки път стъпка по стъпка да проверявате всеки елемент на файла, преди да го предадете за печат.

Практиката ни показва, че те се отнасят най-вече до:

 

 • оразмеряването;
 • мерките, осигуряващи безопасно обрязване;
 • разделителната способност (резолюцията) на снимките;
 • цветовата скала;
 • шрифтовете;
 • файловите формати.

 

 

За да избегнете грешките в работния файл, обръщайте особено внимание всеки път на:

 

Оразмеряването

Оразмерявайте точно (1:1) изображенията и печатния материал като цяло. Ако искате визитка с размери 5 на 9 см, направете я 5 на 9 см, ако искате постер с размер 50 на 70 см, направете го 50 на 70 см. Всеки опит малко да се „смачка“ или малко да се „разпъне“ размерът завършва с деформиране на визията. Ако работите дипляна, тя трябва да е много добре оразмерена според желаното сгъване.

 

Мерки за сигурност при обрязването

За да не бъде повреден печатният материал при рязането, спазвайте определени изисквания:

 

 • всички изображения, текстове, надписи, графични елементи трябва да са поне на 5 мм отстояние от ръба, за да не бъдат засегнати;
 • при така нареченото живо рязане, когато цветният фон, изображението или друг графичен елемент стига до самия ръб, отпуснете по още 3 мм към желания размер от всички страни, а снимката или графичният елемент нека покриват този резерв, излизайки извън реалните граници. Това гарантира, че след обрязване няма да остане грозна бяла ивица;
 • при направен монтаж не пропускайте да поставите маркерите за рязане.

 

Резолюцията

За да получите качествен печат изображенията трябва да са с резолюция поне 300 dpi (точки на инч) при 100% реалния размер. При по-ниска разделителна способност те ще са размазани и/или зърнисти – ще се виждат отделните пиксели (точки). Това, че снимката изглежда перфектно на екрана на монитора ви, още не е гаранция, че ще изглежда така и при печата. Най-вероятно на екрана тя е с резолюция около 72 dpi.

Не пропускайте да вградите изображенията във файла.

 

Цветовата скала

Съществуват различни цветови скали . В печатниците по подразбиране се работи с CMYK. Когато използвате изображения, свалени от мрежата или подготвяни за нея, те са в RGB. При печат има възможност за автоматично преобразуване на цветовете, но те при всички случаи ще са далече от това, което очаквате, ако не са обърнати в CMYK предварително.

Текстовете трябва да са 100% черни за оптимална острота и четимост, а изображенията да не надхвърлят 275% намастиляване (сбора от процентите на участващите основни цветове).

 

Шрифтовете

Най-сигурно е да обърнете всички текстове и надписи в криви (във векторен формат). Това означава, че те стават непроменливи и вероятността за проблеми е сведена до минимум. Но означава също, че няма как в работния файл да бъде нанесена каквато и да е поправка. Затова проверявайте всичко много прецизно и не забравяйте да запишете конвертирания файл с ново име, за да имате копие, позволяващо поправки. Според избрания файлов формат вариант е да вградите шрифтовете. Може да се наложи да ги изпратите в печатницата като отделни файлове. Съвместимост на файловия формат с изискванията на печатницата.

 

Най-често печатниците работят с PDF/X (Pre press), EPS, AI, CDR, TIFF формати, подготвени в графични програми като InDesign, Illustrator, Photoshop, CorelDRAW. В тях има вградени инструменти, които ще ви помогнат да откриете евентуалните проблеми във файла, преди да го изпратите за печат.

 

Безусловно работещото правило за постигане на желаните резултати е, че всичко, което не е снимка (растерно изображение), трябва да е вектор (EPS, AI, CDR,) – особено логата и текстовете. Векторният формат позволява уголемяване и намаляване на елементите, без да се губи качеството им.

 

Как да си осигурите винаги отлични резултати при печат:

 

 • Уточнете с избраната печатница всички изисквания към техническата подготовка на файла – предпочитани формати, цветова скала, допълнителни цветове и т. н.
 • Направете стриктна проверка на предпечатния файл и го преведете в съответствие с изискванията.
 • Поискайте консултация и/или помощ от специалистите по предпечат на печатницата.
 • Поискайте цветна проба и много внимателно проверете по нея рисковите места.

 

 Свържете се с нас , ако подготовката на файла за печат ви се струва прекалено сложна и не искате да рискувате.  Всичките ви грижи ще се сведат до одобрение на проекта и на цветната проба . Отговорността за качеството на крайния продукт ще е изцяло наша!