• bg
  • en
 

Изисквания за печатен файл

Файлови формати : TIFF, PDF, EPS, AI, CDR
Препоръчителен формат: TIF

 

TIFF – С оглед минимален обем и максимално качество е добре:
файлът да бъдат записан с LZW компресия (за TIFF) и да
не съдържа пътища, маски и слоеве;
Документът да е CMYK.

 

EPS / AI – Текстът да е в криви;
Документът да е в CMYK и с прикачен профил;
Растерните изображения да са закрепени, а не свързани.

 

CDR – Текстът да е в криви;
Всички обекти да са в CMYK;

 

Да се внимава във файловете да няма Overprint.

 

За печат с изходяща резолюция 720 dpi1:1 от 50 до 70 dpi., 1:10 от 500 до 700 dpi

За печат с изходяща резолюция 1440 dpi  – 1:1 от 100 до 300 dpi., 1:10 от 1000 до 3000 dpi