• bg
  • en
 

Как да рестартирате бизнеса си в пет стъпки

Как да рестартирате бизнеса си в пет стъпки

Брандинг

След отминаването на поредната вълна на COVID-19 и увеличаването на ваксинираните настъпва време за рестарт на бизнеса. Ситуацията е все още несигурна, хората са изплашени и предпазливи. Новото нормално е неясно и неопределено. В такава обстановка подновяването на работа на физическите обекти не е нито лесно, нито просто. Може би най-важното, което ви предстои, е да определите правилно момента, в който да отворите офиса, магазина, заведението, спортната зала или ателието. Не е достатъчно да имате разрешение от властите, нужно е клиентите ви да са готови да се върнат при вас.

 

Успешният рестарт на бизнеса се обуславя от няколко последователни стъпки, предприети в точния момент.

Стъпка 1: Преоценете съществуващия бизнес план, огледайте бюджета и подгответе нова рекламна стратегия.

Променените условия ще продиктуват най-вероятно съществени корекции на вижданията ви за развитието на бизнеса, за подходите към партньори и доставчици, към потенциалните клиенти. Рестартът може да наложи промяна в продуктовата листа и в номенклатурата на услугите, диверсификация на бизнес дейностите и нов поглед към формирането на бюджета. Опитайте се да се възползвате от всички съществуващи възможности за подпомагане на бизнеса.

 

Маркетинговата и рекламна стратегия ще се наложи да отчете настъпилите промени не само в икономическата реалност, но и в обществените нагласи и потребностите на клиентите. Не си позволявайте да използвате рекламни концепции и рекламни средства, разработвани преди COVID-19. Ще създадете усещане за неадекватност и липса на реална преценка на ситуацията.

Стъпка 2: Преди рестарта подгответе цялостна програма за безопасност

Става дума както за безопасността на служителите ви, така и за безопасността на клиентите. Информирайте се за всички нормативни изисквания и формиралите се добри практики в различните браншове. Разпишете протокол за безопасно поведение:

 

  • носене на брандирани предпазни средства. Може би е добре да предвидите маски за тези от клиентите ви, които по някакви причини нямат такава. Изяснете си също какво ще предприемете, когато потребител откаже да сложи маска, поставете съобщение за това на видно място;

 

  • спазване на необходимата дистанция – поставете указателни стикери, очертайте отделни коридори за влизащи и излизащи, така че потоците да не се пресичат;

 

  • хигиена и дезинфекция – премислете как и на колко време ще дезинфекцирате пода, щандовете и повърхностите, тоалетните, съоръженията и техниката за извършване на услугите и т. н. Осигурете възможност за измиване на ръцете и дезинфекциращи станции. Те могат да изпълняват и рекламни функции, ако са оформени като брандирани тотеми, каквито предлагаме ние;

 

  • стимулиране на безконтактните разплащания, с което се избягва физическата близост при плащане и размяната на банкноти и монети, които преминават през много ръце и пренасят вируси и бактерии и т. н.

Стъпка 3: Кажете на потребителите си, че вече сте отворили

Успехът на вашия рестарт зависи от добрата комуникация – както със служителите и партньорите, така и с клиентите ви – особено с клиентите ви! Една от решаващите стъпки е да ги накарате да се върнат в магазина, в спортната зала, във фризьорския салон. За целта не е достатъчно, че сте въвели драконовски мерки за сигурност. Необходимо е хората да разберат за тях, да преодолеят страха от заразяване и да ви се доверят.

 

Подгответе внимателно вашето съобщение към тях. То трябва да съдържа новината, че отваряте и при какви условия го правите. Добре е да добавите работното време и  евентуалните промоции и отстъпки по повод рестарта. Модифицирайте го за различните комуникационни канали – от интернет страницата ви и социалните мрежи до ребрандирането на фасадата и преносимите табели. Използвайте го в мейл маркетинга, напомнете на лоялните си клиенти по специален начин, че отново сте тук и ги очаквате.

Стъпка 4: Посрещнете ги с продукти, услуги и отношение, адекватни на променената реалност

Това вероятно ще изисква да ги попитате предварително, какви са новите им потребности и очаквания и да прецените до колко сте в състояние да ги изпълните. Бъдете откровени – по-добре е да обещаете по-малко и да дадете повече, отколкото обещанията ви да се провалят още първите дни поради закъснели доставки – примерно.

Стъпка 5: Ангажирайте се с потребностите на общността

Опитайте се да сте полезни не само на преките си потребители, но и на общността като цяло. Това може да включва от преференции за членовете ѝ в затруднено положение до замяна на чужд или отдалечен доставчик с местен. Обмислете възможности за хоризонтално и вертикално интегриране с местните бизнеси. Подкрепата за общността е подкрепа и за потенциалните ви клиенти и те бързо ще я забележат.

 

Рестартът на вашия бизнес е сложен и отговорен. От него зависи не само вашето бъдеще, но и това на служителите ви, а вероятно и на свързаните с вас бизнеси.

Ние можем да ви помогнем в ребрандирането и комуникацията с клиентите ви.

Обадете ни се да обсъдим конкретните ви потребности.