• bg
 • en
 

Какво е брийф и какво трябва да съдържа

Какво е брийф и какво трябва да съдържа

Дизайн

Повечето от правилата за ползотворна работа с графичен дизайнер, са валидни при работа с всички творчески и маркетинг специалисти. Прието е изискванията, които вие имате, и очакванията на бъдещите ви партньори да се обединяват в писмен документ – така наречения бриф. Това е заданието, което давате на рекламната, маркетинговата агенция или на фрийлансъра, когато му възлагате своята задача. Колкото по-формално е направено заданието, толкова по-сериозни са рисковете от неразбиране на задачата и дори от невъзможност да бъде изпълнена така, че да се реализират очакваните резултати.

 

Често думата се среща като бриф, брийф или брифиране. Идва от английската дума „brief“.

Какво представлява добрият брийф

Брифът (заданието) е кратко описание на проекта и задачата му е да организира и управлява всичките му аспекти. Позволява да се определи обхватът, мащабът, основните детайли. Представлява база за комуникация с графичния дизайнер (или всеки друг рекламен и маркетинг специалист). Конкретността на информацията в него и пълнотата й е отправна точка и очертаване на посоката, в която ще протече процесът по създаване на проекта.

 

Заданието трябва да се фокусира върху очакваните резултати и ефективността на дизайна, а не върху естетиката и художествените решения.

 

Какво трябва да съдържа брифът?

Определение на проекта и специфичните му характеристики

 • Какво ще бъде проектирано – фирмена идентичност, визия за външна реклама, уеб сайт, дипляна, опаковки, рекламни текстове, слоган, редизайн и т. н.

 

 • Какъв е обхватът му и на какви професионални, технически, естетически и други изисквания трябва да отговаря.

 

 • С какви подготвителни материали разполагате.

 

 • По какъв начин и в какъв формат очаквате да получите готовия продукт.

 

Съдържанието на тази точка от заданието зависи от вида на нужния ви проект.

Кратка информация за бизнеса ви (The 30k foot view)

Това е много съществена част от брифа – особено ако за пръв път ще работите с някого. Важно е да изясните:

 • кои сте и с какво се занимавате;

 

 • как достигате до клиентите си и как продавате;

 

 • в какво е вашата уникалност – защо да предпочетат вас и продукта ви пред другите на пазара.

Каква е целта на вашия дизайнерски проект

Брифът ясно съобщава какво е посланието на проекта. Какви резултати очаквате да постигне? Защо го създавате – примерно – очаквате кампанията за външна реклама, за която ще използвате дизайна, да повиши познаваемостта на марката или да увеличи посещаемостта на заведението.

Проблемът, който трябва да решите

Целта е там, където искате да бъдете. Проблемът – където сте сега (слаба познаваемост, ниска посещаемост). Заданието го посочва, за да улесни избора на подход към проекта. Дизайнът може да решава проблеми, стига да се знае какви са.

Коя е целевата ви аудитория

 • На кого продавате? Каква е демографията (възраст, пол, географски характеристики) и психографията (нагласи, убеждения, вкусове и предпочитания) на клиентите ви?

 

 • На кого искате да продавате, какъв е вашият идеален клиент?

 

 • Ако целевите групи са повече, кои са обединителните им черти?

 

Брифът трябва да изяснява кой е събеседникът, към кого да се адресира дизайнът. Ако трябва да се харесва и да въздейства на всички, той няма да въздейства на никого. И помнете, че дизайнът се създава за потребителите, не за вас.

По-подробна информация за бизнеса ви

За разлика от кратката информация в началото на заданието, тук е мястото да споделите историята на бизнеса си – кой и защо го е създал, каква е стратегията ви, как стигнахте до тук, кои са най-големите ви клиенти, кои са определящите ви специфики и т. н. Предоставянето на вече съществуващи маркетингови и рекламни материали със сигурност ще е от полза.

Информация за конкурентите

Заданието трябва да посочва как те решават подобни проблеми, как постигат целите си, как изглежда фирменият им дизайн, искате ли да се отличите от тях или пък да се впишете в общия образ на бранша?

Срок и график на проекта

Не си мислете, че професионален, работещ дизайн се разработва за ден-два. Затова дайте на графичния дизайнер реалистичен срок. Поискайте уточнение за времевия график стъпка по стъпка.

Бюджет на проекта

Брифът задължително информира за бюджета. Разбира се, не е нужно да е до стотинка, но е добре да го определите в някакви граници. Възможно е в хода на работата той да се промени малко или много.

Информация за връзка

Това също е задължителен елемент на заданието. Може да сте единственият, който се занимава с проекта и тогава съвсем естествено вие ще поддържате контакт с изпълнителите. Но когато със задачата са натоварени повече хора, трябва да е ясно кой води комуникацията и кой има право да одобрява или да извършва корекции.

 

 

Готови сте с брифа за дизайна за предстоящата ви външна реклама? Изпратете ни го! Ние сме добри не само в дизайна, но и в отпечатването на експозициите.