• bg
  • en
 

Какво представлява брандирането и защо ви е нужно

първи стъпки в брандирането

Какво представлява брандирането и защо ви е нужно

Брандинг

Като чуят за брандиране, мнозина мислят за облепване на витрини и автомобили. Да, това е безспорно част от брандирането на продукти, услуги и обекти, но само част. По мнението на много потребители можем да приемем, че брандирането е популяризиране на дадена марка в различни видове канали.

Нека да отговорим в детайли на този въпрос.

Какво означава „бранд“ и „брандиране“

Брандиране е процесът на създаване на бранда. И понеже за бранд има много и понякога трудно разбираеми определения, ще започнем от малко по-далече.

 

Думата brаnd идва от старите европейски езици и означавала „изгаряне, огън“. През средновековието под „брандиране“ разбирали дамгосване с нагорещено желязо на добитъка. Белязването на животните имало за цел да ги отличи, да ги направи лесно разпознаваеми. С нажежено желязо жигосвали престъпници и обвинени във вещерство – отново, за да ги направят лесно отличими от порядъчните, добри хора. И макар че днес не се прави с нажежено желязо, брандирането означава същото като преди векове – създаване на разпознаваема индивидуалност, на различимост на продукти, услуги, обекти, компании т. н.

 

Има обаче една тънкост. Създаването на тази индивидуалност зависи не само от този, който има нужда от нея и се опитва да я постигне. Тя зависи и от потребителите. Те трябва да припознаят компанията или  продукта за различен, да му повярват и да изградят с него емоционална връзка. Накратко – брандът е съвкупността от продукта и характеристиките му и това, което мислят, преживяват, споделят потребителите във връзка с него.

Защо ви е да изграждате бранд

У нас цари мнението, че рекламата, брандирането и всякакви маркетингови измислици са за големите фирми с големи финансови възможности. Може и да е било така в годините на дефицит. Но времето главоломно се променя. Вече не е проблем да се произведе нещо, проблем е да се продаде. На един преситен пазар продуктът има шанс, само ако по някакви причини потребителите го отличават от множеството подобни като функции, качество, цена. А те ще го отличават, само ако той им дава нещо повече от обичайната потребителска стойност, ако им се струва близък, ако се свързва с емоционалните им преживявания.

 

Затова брандирането вече е задължително за всяка фирма – дори най-малката. Чрез него тя заявява, че е на пазара, че съществува, за да задоволи определени потребности на клиентите си, че може да го направи по начин, по който никой друг не може. Умората от вещите, произведени в милионни серии, все повече дава шанс на дребния производител и търговец. Така нареченото бутиково производство на дрехи, храни, напитки, предмети за бита, на услуги е все по-търсено. Но потребителите трябва отнякъде да научат за него, да знаят, че съществува. Брандирането им дава тази възможност. А на вас дава шанс за по-добри продажби, за развитие на бизнеса и за разрастването му.

Какво е брандинг и защо ви е нужен?

Обхватност на бранда

Макар че най-често се говори за продуктов бранд, брандът в никакъв случай не се изчерпва с продукта. Отношението на потребителите и подкрепата им за него зависят от цялостния облик и поведение на компанията. Важно е как изглеждат офисите и магазините, как се държи и изглежда персоналът, как се извършва продажбата и следпродажбеното обслужване, какъв е общественият образ на компанията и какви са позициите й по важни обществени проблеми.

 

Всичко, което работи за доброто име на компанията, работи за силата на бранда. А добрият бранд работи за просперитета на компанията.

 

Затова брандирането, разбирано като създаване на бранд, е от значение за всяка фирма, независимо от бранша и от големината й.