• bg
  • en
 

Канали за комуникиране на бранда с потребителите

Канали брандиране

Канали за комуникиране на бранда с потребителите

Брандинг

Силата на бранда зависи от това, колко добре и колко последователно комуникирате с потребителите, дали успявате да събудите емоции, съпричастност и усещане за близост, дали демонстрирате зачитане на личността им, колко сте искрени и честни. Това означава, че е нужно много внимателно да подбирате каналите, през които ще общувате с тях, ще им разказвате историята на бранда и ще търсите одобрението им. Сериозно внимание и професионализъм изисква и подготовката на съдържанието, което ще излъчвате през избраните канали.

Мозъкът обработва образите 60 000 пъти по-бързо отколкото думите

Затова е необходимо да наблегнете на образността при изграждане на бранда. Чисто технически подходящите канали в случая са всички, които предават образ – телевизия, интернет, външна реклама, вътрешна реклама, печатна реклама.

 

Като ефективност интернетът  все повече ограничава телевизията и печатната реклама. Брандирането на търговските обекти и офисите е незаменимо за указване на точното място, където бизнесът ви може да бъде открит. Рекламата на мястото на продажбата ви дава последен  шанс да мотивирате потребителя да избере точно вашия продукт.

Смята се, че са нужни между 5 и 7 срещи на клиента с визията, свързвана с бранда, за да я запомни. За изграждане и поддържане на трайна връзка тези срещи е необходимо да са достатъчно чести и системни, без да са натрапчиви. При това образите, които го визуализират, трябва да са постоянни и устойчиви. Честите и хаотични промени объркват потребителя, предизвикват колебливо отношение, а понякога и недоверие.

 

Под „образи“ в случая се разбират както логото и графичните особености на идентичността на бранда, така и снимки, рисунки, графики – всичко, което максимално точно визуализира характера и предимствата му.

Уникалното съдържание – споделянето е важно

Потребителите се чувстват по-обвързани с марките, които общуват с тях целенасочено и им предлагат уникално съдържание. Текстовете, публикувани онлайн, могат да са посветени на ценностите на компанията, да събуждат емоционална съпричастност или да дават полезна информация. Важното е да демонстрират зачитане и уважение към личността на клиентите, да са правдиви и компетентно написани. Около 61% от потребителите са по-склонни да купуват точно от подобни компании.

 

Според маркетинг изследователите марките, които поддържат корпоративни блогове, генерират до 67% повече клиенти от тези, които не поддържат блог. Разбира се, ако вашата целева група включва по-възрастното поколение със слаба активност в интернет, подходящи канали за общуване могат да се окажат специализирани печатни издания, брошури и други печатни материали.

"Знаете ли, че цвета на 2020 година е PANTONE 19-4052: Classic Blue?"
brand conception

Имате 10 секунди за първо впечатление

Да, обикновено имате на разположение десет секунди, за да изградите желаното първо впечатление – все едно дали за човек, или за бранд. Това означава, че всяко средство за комуникация с клиента, независимо по какъв канал се излъчва, трябва да е така композирано, че да изгради позитивно първо впечатление – без значение дали е аудио или видео клип, страница от фирмен сайт, брандиране на автомобил или витрина, външна реклама и т. н.

 

Ще го постигнете с простота и четливост на графичните елементи. Важни са добре подбраните чисти цветове – статистиката показва, че цветът увеличава разпознаваемостта на марката с около 80%, а една трета от първите сто марки имат синьо в логото си. Ако имате лице на бранда, не го сменяйте често. Позволете на потребителите да го запомнят, да се идентифицират с него, да изградят емоционална връзка. За аудио материалите използвайте една и съща музика, един и същ глас, фирмения слоган.

 

Текстовете е необходимо да са добре структурирани, със заглавия и подзаглавия – максимално информативни и достатъчно кратки, за да се обхващат с един поглед и да дават представа за полезността на съдържанието.

 

Брандирането на витрини и автомобили трябва да е не просто красиво, а да указва продуктите и услугите, които предлагате, да е лесно разбираемо и ясно да изразява идентичността на марката. Само тогава от тях ще има полза.