• bg
  • en
 

Лого

Логото като основен елемент на корпоративната идентичност

Брандинг

Логото е знакът, с който се идентифицира една марка. Нещо повече – според търговското право то е самата марка. Разбира се, според съвременния маркетинг марката съвсем не се изчерпва с логото. Но важното в случая е тежестта и значението, което се придава на фирмения знак.

Значение на логото за фирмената идентичност и бранда

За да могат потребителите да разпознават един бранд, не е достатъчно те да слушат и да четат за него. Трябва да има ясен и последователно налаган образ, с който да го свързват.

 

Този образ представлява максимално опростен графичен знак, който идентифицира компанията. Структурообразуващ елемент е на цялостната система за корпоративна идентичност и обикновено заедно с него се разработва (избира) фирменият шрифт и се определят фирмените цветове. Поставя се върху всичко, свързано с дейността и живота на марката – опаковки на продукти и етикети, каталози, рекламни материали, фирмени бланки и документи, визитки, аксесоари и сувенири, униформи на служителите и т. н.

 

Когато то е професионално създадено и последователно развивано, може да се превърне в едно от най-силните оръжия на марката редом с името ѝ – достатъчно е да споменем логата на Coca cola и Apple.

 

На пръв поглед съществува огромно разнообразие от фирмени знаци, но практически те се свеждат до няколко основни типа:

  • Лого от типа „изображение“

 

Фирменият знак е изграден от стилизирани изображения и/или различни по форма фигури. Понякога те са пряко свързани с продукта, услугата, или с името на компанията (Apple). Друг път са абстракции, които нямат никакъв собствен смисъл, освен този, който им придава съответната марка. Тук могат да бъдат причислени и така наречените лога-талисмани – като човечето на Michelin.

Логата-изображения изискват доста усилия, за да бъдат наложени, да започнат да се  свързват с марката и да станат разпознаваеми .

 

  • Типографски лога

 

Те представляват надпис – цялото име на компанията или инициалите ѝ (Coca cola, Google, IBM). Ще ги срещнете означени още като логотип. Имат предимството от самата си поява да се свързват лесно с марката. Бързо се превръщат в добре разпознаваеми символи за разлика от знака-изображение. В този случай е много важна четливостта на шрифта. Освен това внимавайте с предварителната му емоционална натовареност. Нехаресваният и често критикуван шрифт предварително ще обрече логото ви на неуспех.

 

  • Комбинирани лога

 

Този тип знаци съчетават изображение и надписи. Разположението на отделните елементи един спрямо друг е подчинено на изискванията за запомняща се визия, добра четливост и разпознаваемост (Puma). Понякога доста успешно се използват и самостоятелно.

 

  • Лога-емблеми

 

Те също са съчетание от първи и втори тип, но елементите са органично свързани. Обикновено надписът е вплетен в изображението и се смятат за едно цяло с него (BMW,  Starbucks coffee). Емблемите имат традиционна визия, приемат се добре от аудиторията. Възможно е да създават проблеми при мащабиране.

logo blog

Изисквания, на които трябва да отговаря логото

Отговорната роля на логото за фирмената идентичност и разпознаваемостта на бранда определя широк набор принципи, с които то трябва да е съобразено. Сред най-важните са:

Оригиналност и индивидуалност

 

Логото трябва:

  • да е оригинално;

 

  • да не наподобява това на конкурентите или друг, добре познат знак;

 

  • да изразява характера и индивидуалността на марката.

 

За целта не е достатъчно само да поверите изработката му на добър графичен дизайнер. Много важно е как ще оформите заданието си (брифа), ще му дадете ли достоверна и вдъхновяваща информация за компанията и за марката; за отличителните черти на бранда и точна характеристика на целевите ви групи.

 

Баланс между оригиналност и адекватност

Изискванията за оригиналност и индивидуалност не бива да се превръщат в самоцел. Има браншове, в които консерватизмът се смята за добродетел – примерно – банките. Преобладаващият цвят в техните лога е синият. Фриволно розово едва ли ще се впише в представите на потребителите за лого на финансова институция, макар че безспорно ще е оригинално.

 

Простота и минимум детайли

Знакът ще се използва в различни размери – от няколко метрови експозиции при външна реклама и брандиране на витрини до няколко милиметра върху визитки и дребни сувенири. Ще се отпечатва върху луксозна хартия, картон, винил и текстил и при всички случаи ще трябва да изглежда добре и да се разпознава с лекота. Затова не бива да е претрупано с детайли и завъртулки.

 

Чистота и изразителност на цветовете

Цветът е неделима част от визуалния израз на  марката. Въпреки че всяко лого трябва да бъде разпознаваемо и в черно-бял вариант, добре избраният цвят придава изразителност и характер. Въздейства емоционално и увеличава многократно притегателната сила на образа. Затова големите марки са готови да водят дълги съдебни дела, за да забранят на други да използват сходни цветове и цветови конфигурации като техните.

 

Възможност за актуализиране на логото и ребрандиране

Най-работещите и най-популярни лога са претърпели дълъг път на развитие, за да отговарят както на променящите се тенденции, така и на промените, настъпващи в самата компания, в продукта и в позиционирането на марката. Затова не просто няма нищо лошо вашето лого да бъде доразвивано и усъвършенствано съобразно израстването на бизнеса ви. Задължително е то да дава възможност за вариации – примерно различните цветове на FedEx за различните му направления.

 

Необходимо ви е професионално създадено лого? Потърсете ни! В екипа ни работят креативни дизайнери с много опит!