• bg
  • en
 

Политика за защита на личните данни

Тази политика („Политика за защита на личните данни“) влиза в сила от 01.01.2019 г.

 

Тази Политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД“). Политиката за защита на личните данни има за цел да Ви информира относно обработването на Вашите лични данни, целите на това обработване, мерките и гаранциите за защита на Вашите лични данни, както и за Вашите права съгласно ОРЗД и законодателството на Европейския съюз и Република Бъгария.
Тук можете да откриете повече информация.

 

1. Информация за администратора и информация за контакт

Администратор по смисъла на ОРЗД е „Ре Бранд Принт“ ООД (наричано по-долу „Ре Бранд“ или „Администратор“), дружество, валидно учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 202491807, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 120, на който адрес може да изпращате Вашите искания, запитвания и/или коментари във връзка с обработването на личните Ви данни, на вниманието на Младен Маринчев Маринов.

 

В допълнение, всякакви искания, запитвания и/или коментари може също така да изпращате на следния електронен адрес: office@rebrand.bg.

 

Ре Бранд се ангажира да гарантира защитата на личните Ви данни. Ако Ви помолим да предоставите определена информация, от която можете да бъдете идентифицирани, можете да сте сигурни, че ще бъде използвана само в съответствие с тази Политика за защита на личните данни.

 

2. Цели и основания за обработване на лични данни

Ре Бранд обработва лични данни на следните правни основания:
◦ съгласие на субектите на лични данни. Когато обработваме данни въз основа на съгласие, личните данни се обработват само ако лицето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено е изразило своето съгласие за обработването;
◦ обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който Ре Бранд е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор;
◦ когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Ре Бранд;
◦ въз основа на легитимен интерес на Ре Бранд за обработване на информацията.

 

Ре Бранд обработва лични данни за целите на:
◦ предоставяне на професионални услуги по силата на сключен договор;
◦ изпълнение на законовите задължения на Ре Бранд съгласно действащото българско трудово, осигурително и данъчно законодателство;
◦ разследване и / или защита на правата и интересите на Ре Бранд в потенциални искови и други съдебни производства;
◦ фактуриране на предоставените от Ре Бранд услуги и адресиране на всякакви спорове относно дължими възнаграждения за извършените услуги;
◦ комуникацията, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на услугите, отговаряне на запитвания и/или уведомяване за промени в предоставяните услуги.
◦ предоставяне на информация относно други услуги, които извършваме и които могат да бъдат от интерес за Вас, в случай че сте дали изрично съгласие затова;
◦ подбор на персонал;
◦ защита на имуществото, стоките, оборудването, служителите и клиентите на Дружеството;

 

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 

3. Комуникация и директен маркетинг

Когато изпращате запитвания чрез формата за запитване в https://rebrand.bg/ е необходимо да предоставите електронен адрес (e-mail). Ние може да използваме Вашия електронен адрес за целите на директния маркетинг и така, да Ви изпращаме информация за нашите продукти.

 

Вие можете по всяко време и абсолютно безплатно да се отпишете от всякаква комуникация, нотификации или електронни съобщения, изпращана от https://rebrand.bg/. Всички мейли, които изпращаме ще съдържат линк, чрез който да се отпишете директно.

 

Отписването от комуникация с нас ще бъде интерпретирано като възражение за обработване на Вашите лични данни, доколкото това е свързано с директния маркетинг.

 

Ние не предоставяме / продаваме Вашите данни за комуникация на трети страни и изпращайки запитвания на https://rebrand.bg/ ще получавате информация само от https://rebrand.bg/ и от никой друг.

 

4. Информация, която предоставяте на https://rebrand.bg/

Когато използвате формата за запитвания на сайта https://rebrand.bg/, Вие ни предоставяте определени лични данни като Вашето име и фамилия, електронен адрес и телефон. Попълването на име, фамилия и електронен адрес е задължително и без тези данни не може да обработим Вашето запитване. Информацията, която предоставяте на https://rebrand.bg/ няма да бъде публично достъпна и няма да може да бъде откривана от търсачки. Съобщенията, които изпращате до Ре Бранд чрез формата за запитване съдържат свободен текст, въведен от Вас. Вие сами преценявате дали и какви данни, отнасящи се за Вас да включите в него.

 

Ре Бранд ще обработва информацията, която предоставяте чрез формата за запитвания на сайта, само за целите на обработка и отговор на Вашето запитване, както и за спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Ре Бранд. Информацията ще бъде съхранявана за период не повече от 2 седмици след приключване на работата по конкретното запитване, освен ако не са налице други основания за съхранение на личните данни.

 

Информацията, която изпращате на електронния адрес jobs@rebrand.bg се събира и обработва за целите на подбора на персонал. Всякаква информация, която изпращате на jobs@rebrand.bg, която не е необходима за целите на подбора на персонал, ще бъде изтривана. Информацията, която е необходима за целите на подбора на персонал ще бъде съхранявана за срок от 3 месеца след приключване на процедурата, освен ако с кандидата на бъде сключен трудов договор.

 

5. Информация, която събираме за Вас

Когато използвате https://rebrand.bg/, ние използваме цифрови инструменти за проследяване, като бисквитки, за да проследяваме действията Ви. Правим това, за да откриваме грешки и грешки в нашите системи, да разберем кои функции са популярни и не популярни и за да правим препоръки, които отговарят на Вашите предпочитания.

 

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

 

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата Интернет страница по- приятна и лесна за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта Ре Бранд не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на сайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

 

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, може да попречат на части от нашия сайт да функционира правилно.

 

Нашите сървъри автоматично записват информация, създавана от Вас, когато използвате услугите ни (“Информация за посещения“). Информацията за посещения може да включва дани като Вашият IP адрес, вида на Вашия браузър, операционна система, препращаща страница, посетени страници, местонахождение, мобилно устройство, търсени термини и информация за бисквитки. Ние получаваме Информация за посещенията, когато използвате нашите услуги, например, когато посещавате нашият уебсайт или взаимодействате с нашите имейл известия. Ние използваме Информацията за посещения, за да предоставяме нашите услуги, да ги измерваме, персонализираме и подобряваме. Информацията за посещенията ще бъде съхранявана в рамките на 6 месеца.

 

6. Разкриване на лични данни на трети лица

Ние може да ангажираме доставчици, които да ни предоставят определени услуги (напр. счетоводители, ИТ специалисти, одитори и др.). Тези доставчици имат качеството на обработващ лични данни. Можем да споделим личната Ви лична информация с такива доставчици на услуги, при спазване на задълженията за конфиденциалност, съответстващи на Политиката за защита на личните данни и при условие, че използват Вашите лични лични данни само от наше име и съгласно нашите указания.

 

Ние не разкриваме лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

 

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
◦ Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, идр.);
◦ Банки за нуждите на извършвани плащания;
◦ Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на доставки и кореспонденция с физическите лица-субекти на данни

 

Ние не предаваме обработваните лични данни в трети държави извън Европейското Икономическо Пространство.

 

7. Срок за съхранение на личните данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящата Политика за защита на личните данни и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица). Напр., личните данни, които се събират чрез формата за запитвания на сайта се съхранява за период от 2 седмици след приключване на работата по конкретното запитване. Ако Ви е необходима допълнителна информация относно това колко време съхраняваме личните Ви данни, свържете се с нас на посочените в т. 1 по-горе адреси.

 

Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено Вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права.

 

8. Вашите права

Имате право да изисквате достъп и получавате информация относно личните данни, които съхраняваме за Вас, да искате актуализация или коригиране на Вашата информация, както и да поискате информацията да бъде блокирана или изтрита, ако са налице някое от условията на чл. 17 от ОРЗЛД.

 

В допълнение, имате също право изискате ограничаване на обработването, да възразите срещу обработването или да оттеглите съгласието си за обработване по всяко време.

 

Моля, обърнете внимание, че е възможно да не можете да се възползвате от всички функции на сайта или от нашите услуги, ако поискате изтриване на Вашата информация, възразите или оттеглите Вашето съгласие за обработката на информацията.

 

Имате право на преносимост на данните ако са налице предпоставките на чл. 20 от ОРЗД, а също така ние ще Ви предоставим информацията, която съхраняваме за Вас, при поискване.

 

Не на последно място, имате правода не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

 

В допълнение на горното, може да упражнявате правата си по тази т. 3, изпращайки писмено заявление до Ре Бранд на адреса или електронната поща, посочени в т. 1 по-горе.

 

9. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни и до съда

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд.

 

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

10. Промени в политиката за поверителност

Ние може да преразглеждаме тази Политика за защита на личните данни от време на време. Най-актуалната версия на Политиката ще урежда използването на Вашата информация и винаги ще може да бъде открита на https://rebrand.bg/. Като продължавате да да използвате сайта и услугите ни, след като тези промени станат ефективни, Вие приемате да сте обвързани от преразгледаната Политика за защита на личните данни.