• bg
  • en
 

Значението на постоянството и последователността в налагането на бранда

Значението на постоянството и последователността в налагането на бранда

Брандинг

Имате марка, лого, слоган, дори цвят и избран шрифт. И смятате, че това е достатъчно за успешен бранд. Но колко постоянно, с каква последователност ги налагате и използвате, за да постигнете максимална разпознаваемост на бранда, за да осъществите здрава връзка с потребителите си, която постепенно ще ги превърне в лоялни клиенти?

 

Повече за брандирането може да прочетете тук

Какво представлява последователността в прилагането на бранда

Последователността е комуникирането на марката с потребителите постоянно и системно по един и същ начин, който води до изграждане и затвърждаване на идентичността на бранда. Тя касае основните елементи на корпоративната идентичност:

  • лого;
  • цветова палитра;
  • шрифтове;
  • изображения;
  • глас (начин на изразяване, неразривно свързан с характера на бранда – официален, дързък, романтичен) и т. н.

 

За да сте сигурни, че те ще бъдат прилагани точно и без волни и неволни промени във всички случаи, добре е да имате така нареченото ръководство за стил на марката. В него дефинирайте размерите, пропорциите, техническите изисквания за точните цветове и шрифтове и т. н. Опишете правилата за приложението им, както и как не трябва да се използват. Задайте примери за изображения, шаблони, текстове, за глас (начин на изразяване). Запишете ръководството в различни формати, осигурете го на хартия за изпълнители и подизпълнители, за партньори и контрагенти.

Последователността и постоянството като условие за доверието на клиентите

Изключително важно е да сте последователни и да проявявате постоянство в смисъла на посланията си, но и във формата, в която ги обличате, във всички рекламни и маркетингови канали. Строгото спазване на характеристиките на всеки един от елементите на идентичността на марката улеснява и ускорява затвърждаването на образа на вашия бранд в съзнанието на потребителя.

 

Когато към това прибавите постоянство и съзнателно провеждана последователност

  • в осигурявания опит и преживявания на клиентите;
  • в разказването на една и съща, автентична история на бранда;
  • в следването на установените корпоративни ценности,

 

изграждате у аудиторията си доверие и лоялност.

 

Професионалистите с чувство за хумор дори твърдят, че успявате в последователността и постоянството си, едва когато забележите, че вече ви доскучава, омръзват ви едни и същи цветови схеми и графични решения. Тогава може да разчитате, че потребителите ви вече надеждно разпознават марката сред морето от конкуренти, че изградената идентичност на вашия бранд осигурява на бизнеса ви личност, с която клиентите могат да се свържат.

 

Липсата на последователност, хаотичните послания, различните начини на използване на елементите на идентичността на бранда, непоследователността в поведението ви спрямо потребителите и представянето на продуктите, спрямо провъзгласените ценности, внушава недоверие, съмнение и откровено подозрение в опити за измама и заблуда. Това не означава, че ребрандирането  е нежелателно. По-скоро указва, че то трябва да се провежда много внимателно, само при назряла нужда и с висока степен на приемственост.

Консистентност на бранда и външна реклама

Освен с последователност и постоянство, налагането  на една марка/бранд се характеризира и с така наречената консистентност – степента на плътност, с която брандът изпълва пространството около своята целева аудитория. Това ще рече, че е необходимо да общувате с потребителите си не спорадично и от време на време, а съобразно внимателно разработен план, така че да не досадите, но и да не позволите да ви забравят.

 

Един от най-подходящите канали за тази цел е външната реклама. При това не става дума само за билборди, а за всяка форма на реклама, с която хората се сблъскват извън дома си:

 

 

 

Голямото разнообразие от форми прави външната реклама достъпна за всеки бизнес – дори за дребния. Предимствата ѝ ви осигуряват максимум полза:

  • Тя е видима 24 часа, 7 дни седмично.
  • Срещате клиентите си в обичайната им среда – на разходка около дома, по маршрута за работа и обратно, в моменти на пазаруване.
  • Различните локации и форми на външна реклама предлагат възможност за различен тип послания и професионално разработен, въздействащ дизайн (различен при автомобилен и пешеходен трафик).

 

Външната реклама като канал за комуникация с потребителите е подходяща на всеки един етап от изграждането и утвърждаването на идентичността на бранда и за ежедневните потребности на бизнеса ви. Препоръчителна е както за текущи промоции, разпродажби и различни маркетингови активности, така и за въвеждане на нови продукти и имиджова реклама.

 

Накратко – тя успешно допринася за необходимата последователност и консистентност на марката, които са ви необходими за успешна комуникация с целевата аудитория и разширяване на кръга от лоялни клиенти.

 

 

Свържете се с нас и ние ще ви помогнем да се възползвате от всичките предимства на външната реклама като канал за изграждане на идентичността на вашия бранд.