• bg
  • en
 

Предпечат

predpechat!

Предпечат – задължителният процес преди печата

Новини

Ако поне веднъж сте поръчвали печатен материал, няма как да не сте чували термина „предпечат“. Може би сте се чудили, какво още ще го правят файла, когато проектът според вас е напълно готов и изглежда чудесно.

Какво представлява предпечатът и каква е функцията му

Това е процесът, който протича преди пускането на файловете за печат и след като графичният дизайнер е разработил проекта за вашата визитка, дипляна, каталог или широкоформатен постер. Да, за човешкото око визията, създадена от дизайнера, е напълно удовлетворителна. Вие сте одобрили идеята, изобразителния материал, разположението му в текста – всичко.

 

Проблемът е, че картинката, такава, каквато вие я виждате на екрана или на разпечатката, е непонятна за машината – все едно дали става дума за широкоформатен принтер или за офсетна печатарска машина. За тях е необходимо файлът да бъде обработен допълнително по строго определени технически изисквания и точно тази обработка се нарича предпечат.

 

Често като синоним се използва и терминът „предпечатна подготовка“, която в широкия си смисъл обхваща и графичния дизайн.

Какво включва предпечатът

Проверка на всички компоненти

Най-напред специалистът по предпечат проверява отделните компоненти, съставящи печатния материал:

  • изображенията – дали са в нужния формат, с нужната резолюция и размери;

 

  • цветовете – дали са зададени коректно в необходимата цветова скала;

 

  • шрифтовете – обработени ли са по начин (в криви), който няма да позволи при отпечатването да се подменят от неразпознаваеми знаци, или пък са включени във файла;

 

  • оформлението на страниците.

 

После идва ред на цялостното оформяне на материала – подредено ли е всичко правилно, има ли разместване или припокриване на текстове и изображения, отстоянията съобразени ли са с последващата обработка на печатния материал и няма ли при обрязването и/или шиенето да се загуби част от информацията и т. н.

 

Ако проектът предвижда повече страници или пък става дума за дипляна, която ще се сгъва по специфичен начин, се прави монтаж. Страниците се подреждат съобразно сгъването на дипляната или комплектуването на каталога и формата на машината. За непрофесионалното око това подреждане изглежда като тотален хаос, но специалистите си знаят работата.

 

Остава файлът да бъде конвертиран в изисквания от печатницата формат. Един от най-използваните е PDF (Portable Document Format – press quality ) и TIFF (Tagged Image File Format).

 

 

Мостра за последно потвърждение от клиента  

Все едно дали става дума за експозиция за външна реклама с размери 4 на 3 метра, или за визитка, след приключване на всички проверки клиентът трябва за последен път да погледне проекта и да даде окончателното си потвърждение. Това е и последният шанс да бъде уловен по-сериозен пропуск, който може да компрометира печатния материал.

 

Когато става дума за дипляна или брошура, при която има шиене и подвързване, е редно на поръчителя да бъде предоставен физически макет – къде ще са сгъвките, как ще се подредят страниците и т. н. Особено при по-характерни дипляни, подобен макет е добре да се предаде и в печатницата.

 

Обърнете внимание, че при предпечата проверките и всички процедури са технически и не включват граматически и правописни корекции. Те трябва да са направени преди това, защото всяка поправка при приключен предпечат изисква доста работа, понякога и значителни размествания, закъснение на поръчката и увеличаване на цената на вложения труд.

Приключване на предпечата

Според това, дали ще се печата на цифров принтер или на офсет, приключването на предпечатния процес е различен. В първия случай подготвения файл се изпраща директно към цифровата машина и той се разпечатва без повече трансформации.

 

При офсета е необходимо да се изработят печатни плаки от алуминий, гума, пластмаса, които прехвърлят изображението върху хартията. Все още се използва и предварително експониране на файла (цветоотделяне).

 

Предпечатът е задължителен независимо върху каква медия и с каква технология се извършва печатът. Ако имате готов файл, изпратете ни го за преглед. При нужда ние ще го обработим, за да получите перфектния отпечатък за вашата външна реклама, стикери, светещи кутии или брандиране на автомобили и витрини.