• bg
  • en
 

Беклит – Светещи кутии

Беклит филмът е прозрачна, полуматова, полиестерна медия, с доказано приложение при висококачествени рекламни кампании върху светещи кутии (light boxes).

Backlit film

ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНОТО

Беклитът се печата изключително успешно по 3 технологии – екосолвент, UV и латексов печат. Според приложението, ще ви помогнем да изберете на коя от трите е най-добре да го изпълним.


УВЕРЕТЕ СЕ

Че мястото, на което ще се монтира беклит филмът, е изправно и осветлението му работи.

СПОРЕД ОСВЕТЕНОСТТА

 

Според осветеността на съоръжението може да се избере различна дебелина беклит – от 180 до 280 микрона.

Често задавани въпроси:

Ефективна ли е беклит рекламата?

Беклит рекламата е оригинален и иновативен рекламен подход, който гарантира разпознаваемост по всяко време на денонощието. Тя е изключително ефективна, защото притежава стилна и атрактивна визия и специално вградено осветяване.

Къде намира приложение рекламата със светещи кутии?

Рекламата със светещи кутии е създадена предимно за градска среда с натоварен трафик. Тя еподходяща за поставяне на спирки, тротоари и натоварените пешеходни зони, където всеки минувач може да я забележи.