• bg
  • en
 

Blog

брандиране информация

Първи стъпки в брандирането

Брандинг

Създаването и поддържането на силен, печеливш бранд изисква упорита работа, продължаваща години. Когато тя е успешна, се раждат брандове като Coca cola, Marlboro, Хerox, Apple и космическите стойности на тези компании до голяма степен се дължат точно на силата на техните  брандове. Те продават истории, а не продукти.

С какво да започнете изграждането на своя бранд

  • С проучване на потребителската аудитория

За успешния брандинг е необходимо да знаете кои са вашите потребители, как мислят, как живеят, какви са навиците им, какво е отношението и мнението им за вашия продукт, какво вие бихте искали да е. Трябва да сте наясно кои са преките ви конкуренти и как  се позиционират сред целевата група, на която разчитате.

  • Изяснете собствените си цели, възможности, силни и слаби страни

Подразбира се, че всеки бизнес се стреми към печалба. Но освен това успешните бизнеси имат усещане за мисия. От нея произтичат определени цели. Начините, по които постигат целите си, очертават образа (имиджа) им в обществото.

 

  • Превърнете обикновения продукт в необикновен

Всеки продукт притежава реални характеристики и носи конкретни потребителски ползи. Често той не се отличава особено от тези на конкуренцията. И все пак, ако искате да продавате успешно, вие трябва да помогнете на потребителите да го отличат и да го разпознават. Да свържете с него завладяваща история. Да отговорите на въпроса им, защо да предпочетат вас, а не конкурентите ви, преди още да са го задали. Брандирането е начин на превърнете обикновения продукт в необикновен.

 

За да поставите добра основа на своя брандинг, премислете и анализирайте внимателно цялата събрана информация. Създаването на бранда е като създаване на персонаж. Той трябва да има характер, силни страни, индивидуални особености, чар. Трябва да търси одобрението на определен тип потребители и няма как да се харесва на всички.

Общувайте с потребителите си постоянно и последователно

Когато очертаете основните характеристики на своя бранд, ви е необходима стратегия за постигането им, за изпълването им с живот. Стратегията ще определи цялостната ви комуникация с аудиторията, постепенното изграждане на образа му. Следвайки я, ще затвърдите разпознаваемостта му, отношението му с потребителите, ще формирате постепенно привързаността и лоялността им. Това е същността на брандирането.

 

И запомнете – постоянството и последователността са много важни. Противоречивото поведение, хаотичните послания, неизпълнението на поетите ангажименти са пагубни за който и да е бранд. Веднъж спечелените симпатии и доверие се губят лесно и е много трудно да бъдат възстановени отново, особено от младите брандове.

steps in the branding

Корпоративна идентичност и брандиране

Разбира се, зад корпоративната идентичност се крие постоянството в поведението и политиките на компанията, приемствеността на целите и ценностите. Но става дума и за визуалната представа за нея – за логото, фирмените цветове, слогана, шрифта. Говорим за общото графично решение, което прави бранда разпознаваем от пръв поглед – като надписа на Coca cola и ябълката на Apple.

 

Няма как потребителите да идентифицират вашия бранд, ако той не се свързва в ума им с определен знак, с образ. Това е логото. Най-важното за него е да е лесно за запомняне и възпроизвеждане. Печелят вниманието на аудиторията и допринасят за трайното разпознаване чистотата на формата и на цветовете, четливостта на шрифта. В случая минимализмът е по-доброто решение. Визуализирайте първите десетина лога, за които се сетите. Обърнете внимание на простотата им. Това ви трябва и на вас. Когато се говори за запазена търговска марка от гледна точка на закона, всъщност се говори за знака, за логото.

logo rebrand

За постигане на разпознаваема корпоративна идентичност също е необходимо постоянство и последователност. Избраното графично решение трябва да е общо за всичко, представящо бранда и компанията – от визитката през бланките и пликовете до каталога и фирмения сайт, от витрината на магазина и автомобила до външната реклама.

 

Специалистите препоръчват да имате подръка разработена инструкция за брандиране – в смисъл на използването на елементите на фирмената идентичност. Тази инструкция предоставяйте на партньори, колеги, подизпълнители и на всички, на които се наложи. И изисквайте установените правила да бъдат спазвани.

 

Вероятно на пръв поглед нещата ви изглеждат сложни и трудно изпълними. Но това е начинът да си осигурите лоялни потребители и добри продажби. Затова потърсете помощ от специалисти или се заемайте сами. Успех!