• bg
  • en
 

QR код – какво представлява и къде се прилага

QR code

QR Code

Брандинг, Дизайн, Реклама

Толкова често вече виждате QR кодове, че вероятно не им обръщате внимание. А знаете ли какво представляват и с какво могат да са ви полезни?

Какво е QR код

Черно-белите квадрати, приличащи на ребуси, са близки роднини на познатия ви баркод, който се поставя на всеки продукт, носи важна търговска информация и изключително облекчава управлението и проследяването му от производството до крайния потребител. QR кодът е двуизмерен, съдържа много повече информация (до 3 КВ), при това от различен характер – включително текст, URL връзки и географски координати.

Информацията се кодира в максимум 177 клетки в ред и 177 клетки в колона. Визуално това изглежда като квадратна графика от черно-бели точки, подредени по различен начин. Трите квадрата в три от ъглите и моделът за подравняване в четвъртия позволяват на четеца да разкодира правилно информацията, независимо от това как е завъртяно изображението. Ъгълът с модела за подравняване винаги се пада долу в дясно. Разбира се, освен конкретната за всеки случай информация, в тях се съдържа и служебна, осигуряваща функционалността на QR кода.

Значението на името му е „код за бърза реакция, за бърз отговор“


Видове QR кодове според функционалността

На ваше разположение са два основни вида – динамичен и статичен QR code.

 

Статични кодове

Подходящи са за поднасяне на постоянна, непроменяща се информация. Ако тя все пак се промени, трябва да се генерира нов код. Това означава, че печатните материали със стария QR код върху тях ще са вече неактуални. Но пък много сайтове предлагат безплатното им генериране.

 

При динамичните няма проблем да се променя не само информацията, но и връзката, която води към съответната страница. Това означава, че материалите с отпечатани QR кодове могат да се използват, дори когато вече има настъпили промени в съдържанието зад тях. Но генерирането им обикновено е платено.

Основни характеристики на QR кода

Черно-белият квадрат

  • съхранява голям обем данни;
  • заема малко физическо пространство;
  • поддържа функция за връзка;
  • устойчив е на замърсяване и повреди.

Важно е да обърнете внимание на последната характеристика. Тя се определя от вградената функция за корекция на грешките. В масовия случай QR кодът ще бъде разчетен, дори и да са замърсени или унищожени до 30% от него.

 

Това прави възможно използването на тези 30% за вграждане на фирмени лога и послания. Така той се превръща в дизайнерски. Макар че според специалистите е по-добре QR code да е черно-бял, може да го направите и цветен. Задължително е да запазите високия контраст.

 

Понеже QR кодът е изграден от 177х177 клетки (по хоризонтала и вертикала) той съдържа  един и същ максимален обем информация, независимо от физическите си размери. Важното е да е достатъчно голям, за да може да се сканира от удобно разстояние, и да е достатъчно малък, за да може да го обхване камерата на телефона.

qr barcode

История и приложение на QR code

QR кодът е разработен през 1994 година за нуждите на японската автомобилна индустрия. Първият модел е имал доста по-ограничени възможности. В днешния модел се кодират много повече данни.  Масовото му използване става възможно, когато на пазара се появяват смартфоните с функция за четенето му. От 2000та година има и специално разработен стандарт за QR code по ISO. Към момента той е освободен от патент, с отворен код и всички, които желаят, мога да го използват.

 

Приложението му съвсем не се ограничава до рекламата и маркетинга. Той се прилага в различните индустрии, за нуждите на логистиката, търговията и туризма, дистрибуцията и складовите стопанства, услугите, платежните системи, продажбата на билети и т. н.

 

Съществуват и други видове, освен масово използвания. Може би някъде сте виждали така наречения микро QR код. Той е много по-малък, в него информацията се кодира в 17 клетки по хоризонтала и 17 по вертикала. А Frame QR прави възможна свободната комбинация на снимки и илюстрации.

 

Потърсете ни, когато решите да експериментирате с QR код върху билбордове, при брандиране на търговски обекти и фирмени автомобили или вътрешно декориране! Ние ще ви помогнем.