• bg
  • en
 

Ребрандирането през 2021

Ребрандирането – защо, кога и как да го направим през 2021

Брандинг

Ребрандирането е процес на надграждане и промяна в утвърдения образ на марката. То решава различни задачи, но всички са подчинени на една цел – да осигури нова енергия и ново развитие на бизнеса, да привлече нови потребители, да подчертае отликите ви от конкурентите.

 

Състои се в:

  • обновяването;
  • обогатяването;
  • разширяването;
  • задълбочаването

 

на идентичността на марката. Може да включва промяна и освежаване само на отделни елементи, символи или дизайн, но може да се изразява в изработването на ново лого и слоган, даже в смяна на името. Дори Google e започнала като Backrub и всички помним натруфеното бъбриво първо лого на Apple. Колкото по-сериозна е промяната, толкова повече време и усилия ще изисква резултатният завършек на  процеса на ребрандиране и успешната замяна на старата, позната и утвърдена вече марка с новата в главите (и сърцата) на потребителите, партньорите и служителите.

 

Въпросът е, че ребрандът може да тласне бизнеса ви към нов етап на развитие, но може и да му навреди, да го направи неразпознаваем, да събуди недоверие към марката.

Кога и защо се налага ребрандиране

Самоцелната промяна в идентичността на марката никога не води до добри резултати. Затова трябва много внимателно да прецените дали и доколко е назрял моментът за това. Може би

 

марката ви изглежда старомодно и безлично

В този случай трябва да вземете спешни мерки. Ако изглеждате старомодно, неубедително и безлично, какво ще накара потребителите да смятат продуктите ви за модерни, качествени, удовлетворяващи потребностите им? Как да ви отличат от безбройните конкуренти и защо да ви предпочетат?

 

Бизнесът ви е надраснал съществуващата идентичност на марката

Това се случва доста често с бурно развиващите се бизнеси. Вариантите са много – вече предлагате много повече продукти и услуги, излезли сте от географски ограничения регион, в който сте започнали, сменили сте бизнесмодела, стъпвате на нови пазари – дори международни – и се насочвате към нови целеви групи и т. н.

 

Потребителите ви се променят

Ако произвеждате продукти за определена възрастова група, тази промяна е особено бърза и дълбока. Милениалите са много по-различни от поколението Х преди тях, а поколението Z, за което работите в момента, съществено се отличава в очакванията и претенциите си от милениалите. Ребрандирането ще приведе идентичността на марката ви в съответствие със  спецификите и интересите на потребителите.

 

Случват се сливания и придобивания

Когато два отделни бизнеса стават едно, ребрандингът е част от мерките, за да се слеят те успешно в неделимо цяло не само организационно, но и за потребителите, партньорите, екипът.

 

Страдате от кризи и скандали

Когато, независимо от причините, бизнесът ви е забъркан в скандални ситуации, довели до загуба на доверието на обществеността, ребрандирането е наложително.

 

Косвени знаци, че ви е нужно ребрандиране

  • Вече не харесвате визитката си или изпитвате неловкост, когато трябва да я подадете.
  • Клиентите ви не са тези, които искате.
  • Кандидатите за работа при вас не са тези, които искате и т. н.

Някои особености на процеса на ребрандиране

Ребрандът ще приведе идентичността на марката ви в съответствие с новите реалности на бизнеса ви, но ще постави и по-големи изисквания към ежедневните ви практики, ще изисква допълнителни усилия за установяване и затвърждаване на променената идентичност.

 

Пълно ребрандиране е необходимо в редки случаи, а рискът от провал е много голям, затова внимателно преценете какво и колко да промените. Като изключим кризисните ситуации, винаги е по-добре да запазите някаква приемственост със старата си идентичност – особено ако визията (какво правите), мисията (как го правите) и ценностите ви (защо го правите) не са претърпели драматични промени.

 

Дори най-сполучливият ребранд е болезнен. Затова работете с размах и перспектива! Правете промените така, че да ви осигурят пространство за растеж за дълго време, много енергия и свеж въздух! Комуникирайте предстоящите промени с аудиторията си, подгответе я за тях.

Ребрандирането през 2021

След година като изтеклата 2020 много бизнеси ще имат потребност от ребрандинг – както тези, които ще запомнят годината като най-лошата в живота си и имат нужда от презареждане на батериите, така и тези, които преживяха неочаквано бърз растеж и развитие.

 

Може би ще ви е достатъчно да добавите нов щрих, символ, цвят, знак. Да добавите малко хумор или нотка оптимизъм. Може би ще решите, че ви трябва по-сериозна промяна. Или пък имате нужда да сте по-видими и различими на преситения пазар?

 

Ние сме „Ребранд“  и призванието ни е да работим за брандирането и ребрандирането на марки и бизнеси. От създаването на идеята, до пълната ѝ реализация – ние сме на разположение. Обадете ни се!