• bg
 • en
 

Слоганът

Слоганът

Слоганът като елемент на брандирането и мястото му във външната реклама

Реклама

Знаете ли, че думата „слоган“ идва от старошотландски и означава „боен вик“? Днес слоганът не е предназначен да плаши враговете, но въпреки това заявява на висок глас – аз съм тук, обърнете ми внимание!

Какво е слоганът днес

Общата представа за него е като за рекламно изречение, което трябва да привлече вниманието на потребителите. Той донякъде е и това, но реално е много повече. Както вече е ставало дума, редом с името и логото е един от най-важните елементи на идентичността на марката. Допринася изключително много за изграждането на образа и характера ѝ в представите на потребителите, за пропагандиране на целите и ценностите ѝ, за разпознаваемостта ѝ. Сред най-добрите примери е Just Do It („Просто го направи!“) на Nike.

 

Двете основни характеристики, които правят особено трудно създаването на добър слоган, са краткост и изразителност. При това краткост в буквалния смисъл – до няколко думи – 5-6, пряко сили 7-8. Разбира се, има и изключения от правилото, но те по-скоро го подкрепят. Изразителността означава тези няколко думи да внушават вашето послание на аудиторията еднозначно, ангажирайки ума и емоциите ѝ. Хората да започнат да ги свързват с марката ви – винаги, когато ги чуят или прочетат – дори когато се използват по друг повод и в други ситуации.

 

Точно затова добрият слоган живее години наред и представя марката максимално адекватно. Той е:

 

 • запомнящ се;

 

 • изразява изключителното предимство на марката;

 

 • разграничава я от останалите;

 

 • събужда положително отношение у потребителите.

 

Примерно – Finger Lickin’ Good (Толкова вкусно, че да си оближеш пръстите) на KFC или – Because you’re worth it („Защото вие го заслужавате“) на L’Oréal Paris.

Слоган за марката или за продукта

Често се водят спорове, дали слоганът трябва да е за марката, за продукта или пък за всяка кампания да се прави нов. Макар че се различават по обхватността на посланието, което отправят, опитът показва, че когато са създадени добре, независимо дали за марката, или за продуктите, работят отлично и се справят прекрасно с основните цели, за които са създадени:

 

 • да внедрят ключовото си послание в ума и чувствата на потенциалните потребители;

 

 • да индивидуализират бранда, да доизграждат образа му;

 

 • да внушават доверие и ангажираност.

 

Успешните се използват десетилетия наред – докато отговарят на същността на марката и същността на продукта. Когато естественото развитие на марките доведе до момент, в който те вече не съответстват на новите реалности, съвсем нормално е да бъдат променени. Може да наложат промяната им и външните условия – примерно променената ситуация в обществото. Така през това лято KFC обявиха, че временно няма да използват Finger Lickin’ Good (Толкова вкусно, че да си оближеш пръстите) – докато отмине пандемията КОВИД-19.

 

Имате ли нужда от слоган за отделните кампании

Отговорът зависи от конкретната ситуация. В някои съществуващият е най-доброто решение. Ако въвеждате нов продукт, стъпвате на нов пазар, прицелвате се в нова потребителска група, усилията за създаването на нов слоган са напълно оправдани. Въпросът е той не просто да е нов, а да е достатъчно добър – нещо като Melts in your Mouth, not in your Hands („Топи се в устата, а не в ръцете ви“) на M&M или Think Different („Мисли различно“) на Apple.

Мястото на слогана в рекламния дизайн и външната реклама

Понеже той е част от идентичността на марката, в графичните решения, използвани от компаниите, се приема като едно цяло с логото. Най-често се поставя до или под него във всички материали на компанията, така че с времето виждането на знака да се асоциира с посланието на слогана и чуването на слогана да се асоциира с образа на логото. Разбирането е, че обединяването на името, логото и слогана е особено ползотворно за разпознаваемостта на марката и много компании ги използват като единна структура дори на бланките за фирмени документи.

 

Във външната реклама

В много случаи той се оказва централният елемент на експозицията. Това носи значителни ползи за четливостта, възприемането и осмислянето на рекламата – съответно повишава ефективността ѝ. За този резултат допринасят

 

 • краткостта, която позволява изписването му с необходимата едрина на шрифта;

 

 • познатостта и вече създаденото отношение (доверие) към него;

 

 • пренасяне на предишния опит и емоции към новия продукт, новите предложения и активности на марката.

 

Ако нямате място, за да го изпишете до или под логото достатъчно четливо, по-добре не го поставяйте.

Основни изисквания при създаването на слоган

Бъдете кратки – под 9-10 думи – и говорете просто. Спестете си изкуствения патос и превземките – кажете го искрено и разбираемо.

 

Бъдете последователни – слоганът трябва да е смислово и стилово обвързан с логото, с характера и поведението на марката.

 

Концентрирайте се върху вашето уникално предложение за продажба, върху това, което ви отличава от останалите.

 

Не го обвързвайте с времеви характеристики и бързо променливи технологии, за да не остарее той прекалено бързо.

 

Постарайте се да има самостоятелен смисъл. Не бива да стои неразбираемо, ако човек прочете или чуе само него, без никаква допълнителна информация.

 

Отчитайте характеристиките на конкретните пазари и как ще звучи преводът му на чуждия език.

 

Потърсете помощ от професионалисти, ако не успявате да се справите сами.

 

Използвайте слогана винаги по един и същ начин във фирмения и рекламния дизайн. За това могат да ви помогнат и нашите дизайнери. Потърсете ги.