• bg
  • en
 

История на табелите и банерите

История на табелите и банерите

Реклама

Информационни и указателни табели, рекламни банери – така сме свикнали с тях, че почти не ги забелязваме. Но ако за миг изчезнат, няма да знаете на коя улица се намирате, няма да знаете колко километра остават до мястото, до което пътувате, нито къде продават необходимата ви стока. По пътищата ще настъпи хаос поради липсващите пътни знаци.

Същност и история на табелата

Табелата е знак, който – под формата на визуална графика – съобщава определена информация на аудиторията.

Днес в повечето случаи тя информира чрез текст, но много често носи само образ, символ. Той най-често има предварително уточнено значение и се разчита по един и същ начин в целия свят – символите за телефон, за бензиностанция, за заведение за хранене. В по-далечни времена на табелите задължително имало изображения, разбираеми за преобладаващо неграмотното население. Колко важни са те за комуникацията в обществото говори и фактът, че са възникнали самостоятелно в различните краища на света.

 

В една по-свободна интерпретация началото на табелата като указателен, насочващ и дори забранителен знак може да се търси още в пещерните рисунки и скалните надписи. Но в класическия смисъл на думата – твърда подложка, върху която има изписана информация, я намираме в античността. Издялана в камък или отпечатана върху още влажна теракотена плоча, в Египет, Гърция и Рим тя все повече се превръща в средство за обявяване и обозначаване на стопански дейности и търговски обекти – работилници, ателиета, кръчми. Смята се, че римляните са въвели първата система от пътни знаци, указващи разстоянията и посоките.

 

Векове по-късно с кралска заповед в Англия всички производители на ейл (вид бира) трябвало да се обозначат със съответните табели за облекчение на проверяващите чиновници и събирането на данъците.

 

И ако за поставяните по нареждане на официалните власти знаци било важно да са най-вече разбираеми, търговците, в стремежа си да привлекат повече клиенти, поставяли над дюкяните си резбовани в дърво, оцветени, изковани от желязо, вдълбани в камък, дори позлатени табели. В един момент около 1700 година в Европа се наложило да се въведат първите правила и ограничения за поставянето им. По тесните улици те висели заплашително на гроздове над главите на гражданите и представяли реална опасност за живота им.

Около 1800та година някои табели вече били осветявани с газ. После дошла електрическата крушка, след нея неонът и луминисцентното осветление, електронните табели и светодиодното осветление.

 

Масовото навлизане на пластмасата около средата на двадесети век направи възможно производството както на евтини типови продукти, така и на уникални – за специалните нужди на отделните бизнеси. Развитието на цифровите печатни технологии през последните десетилетия донесе нови възможности за изразителността и ефективността на добрата стара табела.

Банерите също имат дълга история

Докато табелата се изработва на твърда основа, банерите са по-близки до знамената и флаговете . Смята се, че тръгват от онези големи хералдически знаци върху плат, които рицарите опъвали на палатките си във военните лагери, за да бъдат лесно разпознавани. Банерите представляват парче текстил, опънато върху твърда рамка – обикновено дърво, или вързано в четирите ъгъла с въжета. Имат богата, политически натоварена история. Използвани са от първите синдикалисти, от суфражетките, борещи се за политически и изборни права на жените, от радетелите за граждански права.

 

Разбира се, бизнесът не закъснял да се възползва от банерите – още повече, че те се пренасят лесно и могат да се използват многократно и при събития извън търговския обект. Освен като носители на информация, могат да изпълняват декоративни функции и да подгряват атмосферата при празници и тържества. В началото банерите били бродирани върху коприна или рисувани върху здрав памучен плат. Днес обикновено са от винил, напечатан на широкоформатна цифрова машина.

 

Въпреки повсеместната дигитализация и неоспоримите предимства, които ни дава интернет, добрите стари табели и банери продължават да имат своето запазено място. Информационната им функция е особено актуална в дните на световна пандемия, когато бързата и еднозначна комуникация в търговските и обществени обекти е от съществено значение.

 

Поръчайте табели и банери във всичките им разновидности и за всякакви цели при нас – широкоформатна печатница „Ребранд“. Ще изработим за вас работещо рекламно и информационно средство с впечатляващо съотношение между цена и ефективност.