• bg
  • en
 

Текстът във външната реклама

текстът в рекламата

Особености на текста във външната реклама

Брандинг

Изображението  и цветът са от изключително значение за запомнянето и въздействието на рекламата и за тях вече сме говорили. Логото и оформлението на текста пряко препращат към корпоративната идентичност и осигуряват разпознаваемостта на марката. Но за всяка комуникация е важно не само как, а какво казвате на аудиторията. Затова текстът в рекламата (копито), рекламното съобщение, слоганът са тези, които директно предават вашето послание. Те комуникират пряко с потребителите и до голяма степен от тях зависи, дали ще бъдете правилно разбрани.

Слоганът

Слоганът, подобно на логото, е един от трайните атрибути на идентичността на бранда. Той е кратка, лесна за запомняне фраза, която поражда асоциации с негови същностни характеристики и цели. Изразява индивидуалността му и отликите му от преките и по-далечни конкуренти.

 

Подмамващата простота на успешните слогани (рекламни лозунги, девизи и т. н.) ви карат да мислите, че създаването им е лесна работа, но много рядко добрият слоган е плод на щастливо хрумване. Има различни подходи и методи за създаването им и те обикновено се пишат от професионални копирайтъри.

Какво е copy

Това е текстът в рекламата. Цари грешното мнение, че трябва да е красив, с множество прилагателни, с много превъзходни и сравнителни степени – въобще – да е „по-по-най“. Няма нищо по-невярно. Добре е той да носи емоционален заряд, но най-важното е след прочитането му да става ясно:

 

  • защо е написан;

 

  • какво има да каже на потребителя;

 

  • важно ли е за потенциалния клиент казаното;

 

  • казва ли го така, че да бъде разбрано.

Какво е рекламно съобщение

Рекламното съобщение е по същество рекламен текст. То е адресирано към потребителя, произтича от моментните ви маркетингови задачи (промоции, въвеждане на нов продукт и др.) и съдържа вашето предложение към него. Задължителните му характеристики са:

 

  • яснота и разбираемост;

 

  • краткост;

 

  • конкретност.

 

Успешно е, ако вероятният потребител буквално с един поглед, с едно чуване, разбира какво му съобщавате. Когато искате не само да го разбере, но и  да го запомни и да действа според очакванията ви, съобщението ви трябва да включва важни за него неща – примерно, как вашият продукт ще реши реалните му проблеми, какви са ползите, които той му носи.

копи и рекламен текст

Специфика на рекламния текст при външната реклама

Комуникацията с потребителя при външната реклама има една много съществена характеристика – тя е изключително кратка. В повечето случаи край билборда се минава случайно и бързо. Продължителността на срещата с рекламното послание е много малка. Ако за това време човек не успее да обхване, прочете, разбере какво му казвате, външната ви реклама не работи.

 

Текстът върху експозицията на външната реклама трябва да е еднозначен, прост и разбираем. Освен това той трябва да е кратък – ограничава го не само времето за възприемане, но и пространството. Буквите – да са достатъчно едри, за да се четат от разстоянието, от което ще ги чете аудиторията. Шрифтът да е максимално четлив. Думите трябва да са толкова на брой, че дори при нужната едрина да не закриват образите.

 

Има значение и какви са размерите на билборда, но все пак – ако смятате, че се нуждаете от по-дълъг текст – не правете външна реклама, отпечатайте флаер или дипляна, поръчайте си рекламна статия.

 

Екипът ни е с много опит в разработването на проекти за външна реклама, а за отпечатването им използваме последните технологии в широкоформатния печат . Свържете се с нас и ще обсъдим заедно как следващата ви кампания да е максимално ефективна.