• bg
  • en
 

Кога е време да ребрандирате

Кога е време да ребрандирате

Брандинг

Да ребрандирате означава да актуализирате идентичността на марката, бранда, компанията, за да я синхронизирате с новите реалности, в които работи бизнесът ви. Процесът е обичаен и в някои ситуации – наложителен. Продиктуван е от естественото развитие, от промените в условията и средата, в целите и задачите на компанията. Проблемът е, че извършването му обикновено е свързано с нарушаване на така трудно постигнатата разпознаваемост и доверие от страна на потребителите и всички свързани страни. Освен това изисква доста сериозен ресурс и крие опасности от грешки. По какво да познаете, че е време да ребрандирате?

Марката не съответства на сегашното положение на бизнеса ви

Причините може да са различни:

 

  • разрастване на компанията географски – ако в името ѝ при започването на работа сте включили като опознавателен елемент името на населеното място или на региона, а вече работите на много по-голяма територия, време е да ребрандирате;

 

  • искате да се препозиционирате и да попълните някои липси в досегашната бранд идентичност – създаденият имидж на марката вече не съответства на характера и същността на дейността ви. Тя не привлича желаните клиенти, не ви осигурява подходящо място на пазара и сред конкурентите;

 

  • стилът и елементите на идентичността ви изглеждат старомодно. Особено ако са изминали доста години откакто са създадени, твърде вероятно е графично и цветово те да се разминават със съвременните разбирания за красота и функционалност;

 

  • марката ви има недъзи по рождение и никога не е работила така, както ви се иска. Колкото по-бързо ребрандирате, толкова по-бързо ще елиминирате вече направените грешки.

Разширявате продуктовата гама

Когато обогатите портфолиото си и имате нови продукти и услуги, които разширяват сферата ви на действие, е нужно това да се отрази в образа на марката. Да ребрандирате е необходимо още, ако продуктите остават същите, но се променя тяхна определяща характеристика – примерно от конвенционална козметика (храни, текстил) преминавате към биосертифицирана.

Искате да привлечете нова аудитория

Това може да се налага поради ориентацията ви към друг тип продукти или друга дейност, иновативно производство, смяна на ценовия диапазон и ред още причини. Новата аудитория има свои особености и интереси, специфични начини на общуване и език. Следователно – налага се марката ви да изглежда различно, да отговаря на различни изисквания, да говори различен език. Можете да го постигнете единствено, като ребрандирате.

Навлизате на нови пазари

Всеки пазар си има своите икономико-политически, социални, демографски и т. н. определености. И марката ви трябва да съответства на изискванията и очакванията на новия пазар и новите потребители. Трябва да е максимално адаптирана към местните нрави и обичаи, дори към езиковите специфики. Можете да създавате за всеки пазар различен бранд, но това е излишно разпиляване. По-добре ребрандирайте, създайте единна мощна марка и я развивайте!

Нужно ви е отграничаване от конкуренцията

Напълно естествено е производителите на еднакъв тип продукти да се стремят към една и съща аудитория, да използват близки изразни средства при създаване и налагане на марката си. Като добавим и недобросъвестното копиране на вече успелите, в един момент става трудно да отличим различните марки на пазара. Окажете ли се в такава ситуация, време е да  ребрандирате – бързо, умно и радикално. Ако потребителят не може да ви отграничи от конкурентите, няма как да предпочете вашите продукти и услуги, дори наистина да са по-добрите.

Искате да преодолеете лошата си репутация

Всички грешим. Понякога дори можете да се окажете забъркани в скандал неволно или въпреки добрите си намерения. Така или иначе хората започват да свързват името ви с неблагоприятни за вас обстоятелства. И тази връзка ще остане, дори и след като се извините за грешката си и работите здраво, за да я преодолеете. Затова е нужно да ребрандирате, да  обновите марката си и начина, по който потребителите я възприемат.

На марката ви ѝ липсва енергия и мощ

Компанията ви се развива бързо, открива нови поприща за изява, разширяват се и се задълбочават целите, мисията и визията ѝ. Участва в сливания и придобивания, посвещава се на социално значими политики. А марката не успява да следва развитието ѝ, не успява да комуникира новия ви облик и постижения. Ребрандирайте час по-скоро! Покажете на света новото си лице, заявете порасналите си възможности.

 

 

При всички случаи на ребрандиране външната реклама е един от най-сигурните начини за комуникиране на новостите в идентичността на бранда с аудиторията. Но тя е особено подходяща точно когато искате образът ви да излъчва повече енергия и повече мощ! Новата визия, цветовата гама, обогатената личност на марката се визуализират ясно и въздействащо върху билбордове и мегабордове , върху фасади и витрини, спирки  и автомобилитабели и светещи кутии. Чрез тези форми на реклама новата ви идентичност достига бързо и ефективно до потребителите, запомня се лесно, прави ги съпричастни, съпреживяващи, ангажирани.

 

Да ребрандирате може да се наложи също поради забавен растеж, влошаване на  връзката с клиентите, променен пазар и др.

 

Според конкретните причини може да е достатъчно само леко обновяване чрез модернизиране или промяна на елементи в логото, цветовата гама, шрифтовете. Но може да се наложи да ребрандирате частично и дори напълно.

 

При всички случаи ще ви е необходим доверен партньор и със сигурност ще го намерите в наше лице. Свържете се с нас ! Ние ще ви помогнем да преминете през процеса гладко и без сътресения.